Linda Wickström, som driver Kolhuset – kafe’ och konferens

Min vision är att Kolhuset blir ett centrum för lokalt mathantverk!