Linda Wickström, som driver Kolhuset i Ängskär

Kolhuset har fått beviljat projektstöd ur landsbygdsfonden.
Syftet med projektet är att utveckla verksamheten, eftersom jag tror att Hållnäs behöver en samlingsplats som är öppen regelbundet under året.
Jag vill att besökare ska få njuta av den här vackra platsen under fler månader än bara under sommaren, tidigare har det bara bedrivits verksamhet här under juni juli och augusti.
Jag vill utveckla verksamheten så den blir lönsam för fler än mig själv.
Jag vill även skapa en samlingsplats för lokalt mathantverk, som jag tror att det finns stort behov av.